dr Bernard Zadrożny

dr Bernard Zadrożny

Ukończył studia na Wydziale lekarskim oddziału stomatologicznego Akademii Medycznej w Warszawie.

Od 1999 roku zajmuje się czynnie implantologią stomatologiczną i protetyką. Jest członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej.

Regularnie zdobywa wiedzę i rozwija zawodowe umiejętności, uczestnicząc w licznych konferencjach i kursach w Polsce oraz za granicą: m.in. w Szwecji, w Niemczech czy Stanach Zjednoczonych.

Należy do wąskiej grupy absolwentów elitarnych studiów implantologicznych na Uniwersytecie we Frankfurcie, gdzie w 2011 roku ukończył 2-letni program Master of Oral Implantology, stanowiący w dziedzinie europejskiej implantologii odpowiednik biznesowych studiów MBA na Harwardzie.

Doktor Bernard Zadrożny przyjmuje pacjentów przede wszystkim w Warszawie, choć często zapraszany jest na zabiegi przez właścicieli praktyk o profilu implantologicznym z całej Polski.