O czym nie wie większość pacjentów po zabiegu implantacji?

Wszczepienie implantu stomatologicznego to jedynie początek drogi do odzyskania i utrzymania pełnego uśmiechu. To, że pacjent ma wszczepiony implant stomatologiczny nie zawsze oznacza, że implant oraz przymocowana do niego na stałe odbudowa protetyczna, spełniająca funkcje widocznej części zęba, pozostanie tam na zawsze.
 
Każdy pacjent po zabiegu wszczepienia implantu stomatologicznego w większym lub mniejszym stopniu narażony jest na powikłania związane przede wszystkim z pojawieniem się stanów zapalnych kości wokół wszczepionego implantu. Takie zapalenie może prowadzić nawet do wypadnięcia implantu, a to z kolei oznacza dla pacjenta leczenie przywracające warunki konieczne do wszczepienia kolejnego implantu stomatologicznego.
 
Na szczęście doktor Bernard Zadrożny jest specjalistą i autorytetem w leczeniu powikłań poimplantacyjnych, ponieważ specjalizował się w metodach leczenia tego typu powikłań w trakcie 2 letnich podyplomowych studiów - Master of Oral Implantology na Uniwersytecie we Frankfurcie.
 
To co najważniejsze dla pacjentów doktora Bernarda Zadrożnego to świadomość, że doktor dzięki swojej wiedzy wie, jak praktycznie w każdej sytuacji uniknąć takich powikłań u swoich pacjentów (zminimalizować ryzyko praktycznie do zera)!
 
Pacjenci, którzy przeszli leczenie implantologiczneu doktora Bernarda Zadrożnego i sumiennie przestrzegają zaleceń po zabiegach implantacji, mają praktycznie pewność, że zabieg zakończy się sukcesem, ponieważ ryzyko powikłań w ich przypadku wynosi mniej, niż 1%.